Eerlijk over straling heeft op 19 augustus onderstaand persbericht verzonden aan landelijke en regionale media.

Als u snel meer wilt weten over de achtergrond van dit persbericht, volgen hier de betreffende links met toelichting inzake wetsvoorstel Telecomcode & internetconsultatie, de gezondheidsrisico’s van 5G, het plenaire debat in de Tweede Kamer van 4 juli jl. over de uitrol van 5G en het aanbieden van de Petitie Verminder Electrosmog (met 18.000 handtekeningen) aan de Tweede Kamer op 25 juni jl.:

– – – – – – – Persbericht 19.08.2019 – – – – – – –

Gemeenten en burgers buitenspel gezet bij uitrol 5G

Staatssecretaris Mona Keijzer wil zo snel mogelijk 5G over het hele land uitrollen om wereldwijd digitaal koploper te zijn. Gemeenten worden verplicht hieraan mee te werken. De lokale politiek en bezorgde burgers worden volledig buitenspel gezet. Eerlijk over Straling vindt dit onverantwoord.

Dit voornemen blijkt uit het concept Wetsvoorstel Implementatie Telecomcode van 16 juli. Hierover loopt tot 9 september een internetconsultatie voor overheden, bedrijven en burgers.

Gemeenten verliezen de vrijheid om zelf te beslissen. Ook voor gemeenten die nu uit voorzorg met het oog op de volksgezondheid strengere regels hanteren zal dit gelden. De volksgezondheid zal voor gemeenten geen argument meer mogen zijn om 5G antennes (small cells) te weigeren. Ook burgers en bedrijven zullen dan vanuit de gezondheid geen bezwaar kunnen maken tegen deze small cells.

Ongeschikte normen

De Staatssecretaris stelt dat de huidige normen voor blootstelling aan straling voldoende veiligheid voor de volksgezondheid bieden. Deze normen zijn alleen gebaseerd op opwarming. Maar inmiddels is wereldwijd uit duizenden onderzoeken gebleken dat straling ook andere negatieve gezondheidseffecten veroorzaakt dan opwarming. De huidige normen zijn slechts gebaseerd op kortdurende blootstelling en niet op de effecten op langere termijn. ‘Eerlijk over Straling’ (de groep van samenwerkende stralingsbewuste organisaties) vindt deze normen dan ook zeer discutabel en ongeschikt. Nu al ervaren talloze Nederlanders de gezondheidseffecten van straling.

Risico’s gezondheid

Naar de gezondheidsrisico’s van 5G is vrijwel geen onderzoek gedaan. Door de uitrol van 5G zal iedere burger ongevraagd overal en altijd nog intensiever dan nu worden bestraald. Om de 200 meter zullen in bushokjes en aan lantaarnpalen small cells verschijnen. Burgers worden zo proefkonijnen van 5G. Gezondheid speelt bij de uitrol geen enkele rol. Het belang van de digitale economie weegt zwaarder dan dat van de volksgezondheid.

Actie tegen 5G

Op maandag 9 september om 12.00 uur is er een landelijke demonstratie in Den Haag tegen 5G.

– – – – – – – Einde persbericht – – – – – – –


Eerlijk over straling is een initiatief van de Nederlandse stralingsbewuste organisaties en groepen met o.a. als doel juiste en complete informatie te geven over de – inmiddels ruimschoots wetenschappelijk aangetoonde – gezondheidsrisico’s van straling en andere elektromagnetische velden. Meer informatie:
www.eerlijkoverstraling.nl