Doneren

Om de beursdeelname van “Eerlijk over straling”, alsmede álle gewenste extra acties mogelijk te maken, kunnen wij een financiële bijdrage goed gebruiken!
Wij gebruiken daartoe het bankrekeningnummer van SOS Straling bij de Regiobank:
NL 21 RBRB 0943 27 94 53
t.n.v.: R. Verboog inzake SOS Straling
o.v.v.: Deelname beurs
Iedere bijdrage wordt op prijs gesteld, want bijv. 1.000 keer 2 Euro is ook 2.000 Euro!
Voor grotere bijdragen via ANBI-regeling, graag contact via info@eerlijkoverstraling.nl .
NB: wij gaan zorgvuldig en zuinig om met uw donatie.