Last van straling?

Doordat de meeste artsen in Nederland niet bekend zijn met de gezondheidsrisico’s van straling (en andere elektromagnetische velden), worden stralingsgerelateerde klachten veelal niet als zodanig herkend.
En dus ook meestal niet adequaat behandeld, want zonder dat je wat aan de straling doet, verdwijnen de klachten namelijk niet.
Gelukkig bestaat een goed overzicht van de stralingsgerelateerde klachten en ook over het ontstaan, verloop en de aanpak ervan: zie o.a. https://www.stichtingehs.nl/gezondheidsklachten-straling en https://sosstraling.nl/gezondheidsklachten-top-26/ .
Bijzondere aandacht verdienen daarnaast de zogenaamde SOLK-klachten, de Somatisch Onvoldoende verklaarbare Lichamelijke Klachten: dat is wanneer de huisarts en een eventuele specialist niet de oorzaak kunnen vinden voor uw klacht. Inmiddels ligt het SOLK-aandeel op meer dan 50 % bij het artsenbezoek…. Ongetwijfeld speelt (onbekende) oorzaak straling daar een grote rol bij.

Advies:

Check allereerst of uw klachten (en verloop) overeen komen met de stralingsgerelateerde klachten.
Als dat zo lijkt te zijn, neem dan voor verdere verduidelijking en aanpak ook contact op met bijv. Stichting EHS (www.stichtingehs.nl) of CPLD Vereniging (www.cpld.nl): dat kan telefonisch en/of per mail.
Natuurlijk is uw huisarts of specialist de eerst aangewezene voor (verdere) behandeling, maar ervaring leert dat de gegeven toelichting door deze 2 organisaties, een welkome aanvulling betekent voor de arts.
Uw arts kan daarnaast altijd een beroep doen op deze organisaties en hun deskundigen.
Tot slot: ga niet allerlei dure apparatuur aanschaffen, “veelbelovende” behandelingen volgen, dure “noodzakelijke” metingen en onderzoeken laten doen, maar zet echt eerst alles op een rij met uw artsen en de (veelal gratis) deskundigen van Stichting EHS of CPLD Vereniging.
Wij wensen u een spoedig herstel!