Medische professionals

In Nederland zijn helaas de gezondheidsrisico’s door straling en andere elektromagnetische velden nog relatief onbekend, ook in medische kringen.
Daardoor worden stralingsgerelateerde gezondheidsklachten veelal niet herkend en derhalve ook niet adequaat behandeld.
Vanuit Overheid en gerelateerde – ook medische – organisaties wordt ook nog te weinig en deels zelfs onjuist aandacht gegeven aan de stralingsproblematiek.
In het buitenland loopt men ver voor op de Nederlandse situatie: zo is ElektroHyperSensitiviteit als functionele handicap geaccepteerd in Zweden, worden in veel landen voorzorgsmaatregelen tegen straling getroffen ter bescherming van o.a. kinderen (Frankrijk, België, Oostenrijk, Malta). Vele landen zien straling als een “milieu-omstandigheid”, waartegen gepaste maatregelen noodzakelijk zijn en waar medische handelen rekening mee houdt.
Nederland hanteert nog altijd de hoogste waarde voor de stralingsnorm ter wereld, waarbij de norm ten onrechte alleen ziet op het thermisch effect van straling en niet op ook het biologische effect.
Ook de Gezondheidsraad hanteert nog steeds deze verkeerde norm en waarde, en wordt daarin stoïcijns gevolgd door tal van gerelateerde organisaties.

Gezondheidsklachten

Een overzicht van stralingsgerelateerde klachten vindt u op o.a. https://www.stichtingehs.nl/gezondheidsklachten-straling en https://sosstraling.nl/gezondheidsklachten-top-26/ .
Bijzondere aandacht verdienen daarnaast de zogenaamde SOLK-klachten, de Somatisch Onvoldoende verklaarbare Lichamelijke Klachten. Inmiddels ligt het SOLK-aandeel op meer dan 50 % bij het artsenbezoek. Ongetwijfeld speelt (onbekende) oorzaak straling daar een grote rol bij.
Expertise en (collegiale) ondersteuning
Voor meer gerichte informatie en/of (collegiale) ondersteuning kunt u bellen of mailen met (kenniscentrum) Stichting ElektroHyperSensitiviteit (www.stichtingehs.nl) en/of de (erkende landelijke patiënten- en belangenorganisatie) CPLD-Vereniging (www.cpld.nl).
Beide organisaties maken ook deel uit van het door de Overheid ingestelde Kennisplatform ElektroMagnetische Velden & Gezondheid, daarnaast zijn zij vertegenwoordigd in tal van (medische) overlegstructuren, zoals GGD en Patiëntenfederatie Nederland.