Helaas wordt in Nederland door Overheid en gerelateerde – ook medische – organisaties onvolledige en deels onjuiste informatie gegeven over de gezondheidsrisico’s van straling en andere elektromagnetische velden.

Ook (b)lijken op zich gerespecteerde instanties zich daarbij te baseren op uiteindelijk slechts één bron, veelal de Gezondheidsraad. Deze Gezondheidsraad baseert haar mening op o.a. een volstrekt achterhaalde stralingsnorm (waarbij Nederland dan ook nog eens de hoogste waarde ter wereld hanteert), negeert duizenden wetenschappelijke onderzoeken en ook wereldwijd geaccepteerde adviezen en richtlijnen, o.a. inzake het toepassen van het voorzorgsprincipe voor kwetsbare groepen.

Vanuit “Eerlijk over straling” werken wij graag mee aan eerlijke – juiste en volledige – berichtgeving!

Informatie en contact:

Meer informatie, alsmede hun specifieke contactgegevens, treft u aan op de websites van onze organisaties (linken op homepage).

Eerlijk over straling:

Emailadres: info@eerlijkoverstraling.nl

Alleen voor Pers tevens contact via:

verboog@wxs.nl
0343 – 41 18 58 en/of 06 – 30 15 99 33

vanderboom@stichtingehs.nl
023 – 822 10 33

Een video gemaakt door Johan de Ruyter